فیبر نوری ایران-اروپا افتتاح شد

ارتباط فیبرنوری ایران – اروپا که ۸۰۰۰ کیلومتر طول دارد، از فرانکفورت آلمان آغاز می شود و با عبور اروپا، از مرز روسیه وارد ایران می شود. این ارتباط پس از عبور از ایران، از طریق بندر جاسک به عمان متصل می شود.
به گزارششبکه خبر ، طرح بزرگراه ارتباطی فیبر نوری بین ایران- اروپا (EPEG) یکی از این طرح هاست که این طرح پروژه فیبر نوری به طول ۸۰۰۰ کیلومتر از فرانکفورت آلمان آغاز و با عبور از چند کشور اروپایی، روسیه و پس از گذر از بندر جاسک در کشورمان به بندر باراکای عمان متصل می شود.
کنسرسیوم EPEG شامل شرکت های روس تلکوم ، Cable & Wireless انگلیس ، شرکت ارتباطات زیرساخت و عمان تل است و جایگزین مطمئنی برای ترانزیت ارتباطات از اروپا به آسیا خواهد بود.
با اجرای این طرح در کشورمان به دست متخصصان شرکت ارتباطات زیرساخت ایران به هاب منطقه تبدیل شد و از این پس نقش کلیدی در ارتباطات بین الملل خواهد داشت.
از مزیت های دیگر این طرح ، اشتغال زایی و درآمدزایی آن است.
بهره برداری از طرح ۵۰۰۰ کیلومتری شبکه فیبر نوری، دومین طرح ملی بود که با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
شرکت ارتباطات زیرساخت تنها متولی اجرای شبکه های فیبر نوری در سطح کشور برای برقراری ارتباطات ملی و بین المللی است.
در این راستا با برنامه ریزی در سال۱۳۹۱ شبکه فیبر نوری زیرساخت کشور به میزان ۵۰۰۰ کیلومتر توسعه یافت و وسعت آن به بیش از ۵۳۰۰۰ کیلومتر رسید.
امکان سنجی، تهیه طرح و نقشه های اجرایی و نظارت بر آن تماماً با سعی و تلاش کارشناسان شرکت ارتباطات زیرساخت و با به کارگیری جدیدترین فناوری های روز و استفاده از توان تولید داخلی در سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی انجام شده است.
سومین طرح به بهره برداری رسیده با حضور رییس جمهور سوئیچ voip بین الملل بود.
شرکت ارتباطات زیرساخت با توجه به وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها تامین کننده ارتباطات در سطح بین المللی برای شبکه های ثابت، سیار و رومینگ بین الملل کشور است.
با توجه به فراگیر شدن و رشد روزافزون ارتباطات صادره voip بین الملل کشور ایجاد سامانه ای برای کنترل و مدیریت در این ارتباطات ضروری است.
در حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت، ارتباطات بین الملل کشور را از طریق مراکز سوئیچ بین الملل موجود که مبتنی بر فناوری مداری است، تامین می کند.
با اجرای این طرح سامانه ای برای ترانزیت بخش قابل توجهی از مکالمات تلفنی با استفاده از فناوری voip تولید و از طریق بستر اینترنت حمل می شود.
امروزه برای برقراری ارتباطات تلفنی راه دور بیشتر از فناوری voip استفاده می شود که روشی برای تبدیل سیگنال های آنالوگ صوتی به داده های دیجیتال است.
به همین منظور مطالعه و بررسی علمی کارشناسان شرکت ارتباطات زیرساخت به ثمر نشست و سوئیچ voip با ظرفیت۲۵۰۰ تماس به طور همزمان در سال ۱۳۷۸ در ساختمان مجتمع مخابراتی انقلاب اسلامی در سالن ISC2 نصب و راه اندازی شد.
بعد از حدود ۵ سال از کارکرد و عملکرد سوئیچ voip و با توجه به استقبال کاربران، در سال۹۱ ظرفیت آن به ۱۰هزار شماره مکالمه همزمان رسیده است که این ارتباط که به صورت همزمان وارد سوئیچ voip می شود و به مقاصد خود، از ایران به خارج از کشور و از خارج به سمت ایران با کیفیت مطلوب و هزینه پایین قابل دسترس برای تمامی کاربران خواهد بود.
ساماندهی ارتباطات بین الملل کشور، افزایش ضریب پایداری و امنیت ارتباطات voip بین الملل کشور، جلوگیری از ترانزیت ترافیک وارده بین الملل غیرمجاز، کاهش هزینه ارتباطات بین الملل کشور و افزایش کیفیت سرویس ارتباطات voip بین الملل کشور از مزایای voip است.رتباط فیبرنوری ایران – اروپا که ۸۰۰۰ کیلومتر طول دارد، از فرانکفورت آلمان آغاز می شود و با عبور اروپا، از مرز روسیه وارد ایران می شود. این ارتباط پس از عبور از ایران، از طریق بندر جاسک به عمان متصل می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ، طرح بزرگراه ارتباطی فیبر نوری بین ایران- اروپا (EPEG) یکی از این طرح هاست که این طرح پروژه فیبر نوری به طول ۸۰۰۰ کیلومتر از فرانکفورت آلمان آغاز و با عبور از چند کشور اروپایی، روسیه و پس از گذر از بندر جاسک در کشورمان به بندر باراکای عمان متصل می شود.
کنسرسیوم EPEG شامل شرکت های روس تلکوم ، Cable & Wireless انگلیس ، شرکت ارتباطات زیرساخت و عمان تل است و جایگزین مطمئنی برای ترانزیت ارتباطات از اروپا به آسیا خواهد بود.
با اجرای این طرح در کشورمان به دست متخصصان شرکت ارتباطات زیرساخت ایران به هاب منطقه تبدیل شد و از این پس نقش کلیدی در ارتباطات بین الملل خواهد داشت.
از مزیت های دیگر این طرح ، اشتغال زایی و درآمدزایی آن است.
بهره برداری از طرح ۵۰۰۰ کیلومتری شبکه فیبر نوری، دومین طرح ملی بود که با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
شرکت ارتباطات زیرساخت تنها متولی اجرای شبکه های فیبر نوری در سطح کشور برای برقراری ارتباطات ملی و بین المللی است.
در این راستا با برنامه ریزی در سال۱۳۹۱ شبکه فیبر نوری زیرساخت کشور به میزان ۵۰۰۰ کیلومتر توسعه یافت و وسعت آن به بیش از ۵۳۰۰۰ کیلومتر رسید.
امکان سنجی، تهیه طرح و نقشه های اجرایی و نظارت بر آن تماماً با سعی و تلاش کارشناسان شرکت ارتباطات زیرساخت و با به کارگیری جدیدترین فناوری های روز و استفاده از توان تولید داخلی در سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی انجام شده است.
سومین طرح به بهره برداری رسیده با حضور رییس جمهور سوئیچ voip بین الملل بود.
شرکت ارتباطات زیرساخت با توجه به وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها تامین کننده ارتباطات در سطح بین المللی برای شبکه های ثابت، سیار و رومینگ بین الملل کشور است.
با توجه به فراگیر شدن و رشد روزافزون ارتباطات صادره voip بین الملل کشور ایجاد سامانه ای برای کنترل و مدیریت در این ارتباطات ضروری است.
در حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت، ارتباطات بین الملل کشور را از طریق مراکز سوئیچ بین الملل موجود که مبتنی بر فناوری مداری است، تامین می کند.
با اجرای این طرح سامانه ای برای ترانزیت بخش قابل توجهی از مکالمات تلفنی با استفاده از فناوری voip تولید و از طریق بستر اینترنت حمل می شود.
امروزه برای برقراری ارتباطات تلفنی راه دور بیشتر از فناوری voip استفاده می شود که روشی برای تبدیل سیگنال های آنالوگ صوتی به داده های دیجیتال است.
به همین منظور مطالعه و بررسی علمی کارشناسان شرکت ارتباطات زیرساخت به ثمر نشست و سوئیچ voip با ظرفیت۲۵۰۰ تماس به طور همزمان در سال ۱۳۷۸ در ساختمان مجتمع مخابراتی انقلاب اسلامی در سالن ISC2 نصب و راه اندازی شد.
بعد از حدود ۵ سال از کارکرد و عملکرد سوئیچ voip و با توجه به استقبال کاربران، در سال۹۱ ظرفیت آن به ۱۰هزار شماره مکالمه همزمان رسیده است که این ارتباط که به صورت همزمان وارد سوئیچ voip می شود و به مقاصد خود، از ایران به خارج از کشور و از خارج به سمت ایران با کیفیت مطلوب و هزینه پایین قابل دسترس برای تمامی کاربران خواهد بود.
ساماندهی ارتباطات بین الملل کشور، افزایش ضریب پایداری و امنیت ارتباطات voip بین الملل کشور، جلوگیری از ترانزیت ترافیک وارده بین الملل غیرمجاز، کاهش هزینه ارتباطات بین الملل کشور و افزایش کیفیت سرویس ارتباطات voip بین الملل کشور از مزایای voip است.

درباره نویسنده

"وب مثبت" فعالیت خود را از سال 91 آغاز کرد... شما در "وب مثبت" شاهد محتوای مرتبط با وب، شامل "آموزش اصول طراحی و مدیریت وب سایت" و همچنین "آخرین اخبار و حاشیه های دنیای وب" خواهید بود. WebMosbat.IR را به یاد داشته باشید...

نوشته های مرتبط